SUKRU'S PHYSICS PAGE

                                                      

                                                            

                                  BÖLÜM   1

                            #   KUANTUM MEKANİĞİ NİÇİN GEREKLİDİR                                                

                             #   KATILARIN ISI SIĞASI

                             #   FOTOELEKTİRİK OLAYI

                             #   FOTON MOMENTUMU VE IŞIĞIN COMPTON SAÇILIMI

                             #   KÜTLELİ PARÇACIKLARIN DALGA KAREKTERİ VE

                                  ELEKTRONLARLA KIRINIM

                             #   HİDROJEN ATOMU VE BOHR MODELİ

                             #   SİYAH CİSİM IŞIMASI

                           

                                     

                                                                                                                 

                                                                       

                                                      sukrukara15@hotmail.com